תהליכים

חמישה שלבים בסיסייםהמתבונן

המתבונן

להתבונן על המציאות מזוויות חדשות ומגלים את הבלתי מוכר במוכר.

המפענח

המפענח

לפענח את עצמי ואת אחרים. פיתוח אינטואיציה אישית ומקורית משלי.

החוקר

החוקר

פעולה מלאת יוזמה ותושייה. הסביבה כמקור בלתי פוסק של השראה.

חיים יצירתיים

חיים יצירתיים

גיבושה של השקפת עולם יצירתית ופרואקטיבית בכל מרחבי החיים.

מנהיג יצירתי

מנהיג יצירתי

טיפוח מנהיגות יצירתית - היכולת לעזור לזולת באופן יצירתי.