רעות ג

סטודנטית לחינוך בלתי פורמלי בתוכנית צוערים לשלטון. ניהלה את תחום הקייטנות במועצה האזורית שדות דן, הדריכה טיולים ובתנועת נוער. מאמינה ביושרה ובעולם החינוך והחדשנות.

הקטנה מבין 5 אחים ודודה ל-15 אחיינים.