עמית כינורי,תלמיד ו'1, ביה"ס "החיטה":

"SEISEI נתן לי כלים לחיים, הבנתי שאין רק 'נכון' או 'לא נכון', היום אני מבין שבעולם יש הכל מהכל ואתה חייב יצירתיות כדי להצליח."