מירב

הדריכה ילדים בכפר האקולוגי בקיבוץ לוטן והתנדבה בפעילות קהילתית לילדים באוגנדה. הנחתה בבתי ספר מטעם "קרן קרב".

מצפצפת כשהיא מתרגשת וספרה האהוב הוא "הנבואה השמיימית".