בר

ריכזה והדריכה בשבט צופים. שירתה בצבא כמדריכת חי"ר וכמפקדת בקורס המדריכות. 

מאמצת מבטא מוזר בעת התקפי צחוק ואוהבת לצפות בסרט "שרק" שממחיש עבורה את ערכי קבלת השונה, הכנות והאופטימיות שמנחים אותה.