אלון

סטודנט למדעי הרפואה. הדריך במסגרת שירותו הצבאי כקצין בחיל האיסוף הקרבי, והיה ראש משלחת ישראלית מטעם הסוכנות היהודית. מורה לאנגלית ולמתמטיקה בחברות הכנה לבגרויות.
התנדב והדריך ילדים באתיופיה מטעם ״לוחמים ללא גבולות״, עמותה בה הוא משמש כיום כרכז בוגרים.

הנחה בילדותו את התוכנית ״זאפ לראשון״ וספרו האהוב הוא ״Into The Wild".