איריס

מדריכת טיולים, מסעות הישרדות וחוגי סיירות. שירתה בצבא כמדריכה ועבדה עם נוער בסיכון. 

עברה 12 דירות במהלך חייה ומאמינה בשלום ואהבה עם עצמך והסובבים אותך.