אביה, תלמיד כיתהה, בי"ס "מורשה":

"השיעור של SEISEI לימד אותי לפתור בעיות בין החברים בכיתה ובין המשפחה בצורה יצירתית"